Экспонаты
Фотоотпечаток: Чтение Талмуда. Евреи европейские
Фотоотпечаток: Чтение Талмуда. Евреи европейские
Название
Фотоотпечаток: Чтение Талмуда
Народ
Евреи европейские
Территория
Полтавская губерния, Лубенский уезд
Датировка
Собиратель
Завадский Алексей Карлович
Фотограф
Завадский А.К.
Фотопроцесс
Коллодиевая бумага (POP)
Размер
Коллекция
Фотоколлекции РЭМ
Коллекционный номер
Аннотация на языке этноса
קריאת תלמוד. מחוז פולטבה, אוייזד לובנסקי. יהודים אירופאים. צלם זבדסקי א'. ק'. שנות ה-1890. תמונה מודפסת. זאבדסקי אלכסיי קרלוביץ' - אמן, צלם. בשנות ה-1890 הוא עבד בעיר לובני שבמחוז פולטבה, וב-1900 במוסקבה. הוא היה חבר באגודה הגאוגרפית הרוסית והתמחה בצילומי הדיוקנאות וסצנות הז'אנר מחיי הערים וכפרים. הוא היה מחבר אוסף התצלומים "נופי רוסיה הקטנה", שהוצג בתערוכת הצילום במוסקבה בשנת 1892 וקיבל ביקורות חיוביות.